martes, 28 de outubro de 2008

Reunión ordinaria 25-10-08 ás 19:00 h
REUNIÓN ORDINARIA DA ASAMBLEA XERAL DA ASOCIACIÓN CULTURAL, RECREATIVA E VECIÑAL FRANCISCO LORENZO MARIÑO DE AGUIÑO O SÁBADO 25 DE OUTUBRO ÁS 19:00 H

Dar conta de que o pasado sábado 25 de outubro, ás 19:00 horas tivo lugar no Local Parroquial de Aguiño unha reunión ordinaria da Xunta Xeral da ACRV Francisco Lorenzo Mariño con representantes da Asociación Irimia, Coordinadora de Romaxes para preparar a vindeira Romaxe de Crentes Galegos do ano 2009, que terá a súa XXXII Edición o sábado 12 de setembro de 2009 na nosa parroquia con motivo do 50 Aniversario, e por terceira vez, único lugar de Galicia onde se ten celebrado en máis dunha ocasión (foron a II en 1979 e a XVIII en 1995), acordando os seguintes puntos:

- A celebración será no lugar de Punta de Couso (ó igual que as dúas anteriores), queda por determinar o lugar do escenario e da acollida. O xantar e animación da tarde será na área recreativa e a “Oración da Tardiña” na Igrexa Parroquial de Nosa Señora do Carme de Aguiño. Comezará ás 10:00 h e rematará ás 20:00 h con distintos actos.
- Corre por conta da Asociación Francisco Lorenzo Mariño a solicitude de permisos oportunos, contratación de escenario, electricidade, carpa, aseos móviles, difusión, indicacións e organización de tráfico, animación de tarde, ambientación, acollida, vixiancia e outros por determinar.
- Corre por conta da Asociación Irimia a xestión a nivel galego, convocatoria de grupos participantes, contratación da música e megafonía, xestión para realización do medallón de Sargadelos e da publicación da liturxia.
- O lema, debuxo alegórico, liturxia da palabra e celebración litúrxica será conxunta e acordada ó longo do ano 2009 polas dúas entidades.
- Convócase nova reunión das dúas Xuntas Directivas de ambolas entidades para xaneiro de 2009.
- Péchase a sesión co acordo unánime de todos os puntos mencionados, sendo as 20:10 horas.

(Nova xunta directiva)


(Festa lume - Febrero 08)

Ningún comentario:

Publicar un comentario